MEŞƏLƏR

Font:      

Arabir ürəyim qəmlənən zaman
Mənim köməyimə çatır meşələr.
Quşlar sinəsində cəmlənən zaman
Məni öz yanına dartır meşələr...

Bu ana torpağa bahar gələndə,
Dağlara, daşlara vüqar gələndə,
Açıq süfrələrə nübar gələndə -
Sanki yer üzündə artır meşələr.

Bülbüllər dəstəylə nəğmə deyəndə,
Yaşıl budaqları külək əyəndə,
Çiçək açılanda, meyvə dəyəndə
Yalqızlıq daşını atır meşələr.

Mavi göllərində sonalar üzür,
Məxmər çəmənində kəkliklər süzür...
Bulaqlar şerini şerimə düzür,
Səsini səsimə qatır meşələr.

Rəhmsiz ovçular pusqu quranda,
Ceyran ovlayanda, maral vuranda,
Gülləsinin səsi dinir aranda,
İllərin yasına batır meşələr.

Qayalardan axan bulaq səsiylə,
Yaxında titrəyən yarpaq səsiylə,
Tetranın, Qu-qunun şaqraq səsiylə
Dincəlir, toxtayır, yatır meşələr...

10.V.1968Oxunub: 1422

Şərhlər: 0
Bu məqaləyə fikir bildir və ya şərhlərə bax

Kitablar

Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri
Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması
Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası
Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri
Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları
Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması
Dağlarım mənim Dağlarım mənim