ÇİNAR

Font:      

Yaşın çox az idi o vaxtlar sənin
Tərifın dillərdə gəzərdi, çinar!
Boyuna «qamətli», hüsnünə «məğrur»
Hər keçən, hər ötən söylərdi, çinar!

Şumal duruşunla qürrələnərdin
Sənin boy atdığın kollar içində.
Özündən çox razı sən görünərdin
Gövdənə sığınıb mamır bitəndə.

Deyərdin ucadır hamıdan başın –
Vələsli, palıdlı qalın meşədə.
Sənə qibtə edir dostun, yoldaşın –
Sənin tərifındən söhbət düşəndə.

Belə xəyallarla sən hey ucaldın
Çətirin altında şamı görmədin.
O, boy atdıqca sənsə qocaldın
Səndən alınacaq kamı görmədin.

Dolandı çox illər, ötdü qərinə,
Nəhayət sənin də sonun yetişdi.
Çürümüş kökünə, quru gövdənə
Hər keçən sadəcə baxıb ötüşdü.

8.11.1969Oxunub: 2422

Şərhlər: 0
Bu məqaləyə fikir bildir və ya şərhlərə bax

Kitablar

Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri
Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması
Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası
Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri
Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları
Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması
Dağlarım mənim Dağlarım mənim