SÖYÜDLƏR

Font:      

Sular kənarında yollar boyunca,
Sıraya düzülüb salxım söyüdlər.
Sərin kölgənizdə yatıb doyunca
Xəyal aləminə dalım, söyüdlər!

Mən sizi həyatın çöhrəsi bildim,
Baharın gəlişi, müjdəsi bildim,
Şairin ilhamı, səcdəsi bildim
Ülfəti mən sizdən alım söyüdlər!

Yazda da, yayda da siz xumarsınız,
Təzə gəlin kimi tər-tumarsınız,
Utanmayın, deyin nə umarsınız,
Qoy sizə diqqətlə baxım, söyüdlər!

Salxım saçlannız yerə sallanır,
Həzin meh əsdikcə sanki hallanır,
Könlümdə cürbəcür arzu canlanır,
Hər sizə baxanda canım söyüdlər!

6.VII.1968



Oxunub: 2318

Şərhlər: 0
Bu məqaləyə fikir bildir və ya şərhlərə bax

Kitablar

Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri
Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması
Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası
Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri
Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları
Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması
Dağlarım mənim Dağlarım mənim