BAHAR GƏLƏNDƏ

Font:      

Könlümün ümidi, eşqi, diləyi,
Bəxtimin ulduzu, ömür bəzəyi,
Hər yeni ilimin qönçə çiçəyi,
Müqəddəs sayılır bahar gələndə.

Aşığın sazında dil açır tellər,
Necə gözəl olur mehriban ellər,
Yaxası al-əlvan çiçəkli çöllər,
Yuxudan ayılır bahar gələndə.

Çayın şırıltısı, kəkliyin səsi,
Çölün pıçıltısı, turac nəğməsi,
Gülün vüsalında bülbül naləsi,
Hər yana yayılır bahar gələndə.

Ağbaşlı zirvələr, buzlu diyarlar,
Sır-sıra bağlamış yüksək qayalar,
Buludla örtülü ən uca dağlar,
Şəfəqlə yuyulur bahar gələndə.

Hər yeni hünərin cəngi vurulur,
Hər məclis başında büsat qurulur,
Şairin qəlbində sözlər durulur,
Min ilham duyulur bahar gələndə.

Mahnıyla bəzənir yol, baxça, tarla,
Bahar şer yazır üfüqə nurla,
Neçə ailənin kamanla, tarla,
Təməli qoyulur bahar gələndə.

8.III.1968Oxunub: 5060

Şərhlər: 1
Bu məqaləyə fikir bildir və ya şərhlərə bax

Kitablar

Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri
Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması
Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası
Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri
Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları
Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması
Dağlarım mənim Dağlarım mənim