Azərbaycanın qərbsahili Xəzər düzənliyi şəraitində bitki kütlələrinin məhsuldarlığı

Font:      

XÜLASƏ
Apardığımız tədqiqat işlərinin nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, respublikanın Xəzərsahili düzənliyində ərazinin yüksəkliyinin, bitki və torpaq örtüyünün dəyişilməsinin bitki kütləsinin miqdarına böyük təsiri vardır. Belə ki, bitkilərin yerüstü və yeraltı hissəsinin miqdarı delüvial yamacların yuxarı hissəsindən, şleyf zonasına doğru qanunauyğun olaraq azalır. Bu halda şleyf zonasında bitki qalıqlarının miqdarı delüvial yamacların yuxarı zonasına nisbətən üç dəfədən cox azlığı təşkil edir (məqalədəki cədvələ bax).Oxunub: 2364

Şərhlər: 0
Bu məqaləyə fikir bildir və ya şərhlərə bax

Kitablar

Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri
Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması
Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası
Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri
Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları
Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması
Dağlarım mənim Dağlarım mənim