Kitabları

Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları

Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları

Bakı-1960, Təkrar nəşr-2003. Səh.99

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı
Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası

Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası

Bakı-1977, Təkrar nəşr-2003. Səh.250
(Rus dilində)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı
Dağlarım mənim

Dağlarım mənim

Bakı-2003. Səh.79

"Dağlarım mənim" tanınmış alim, kənd təsərrüfatı elmləri doktoru Muxtar Abduyevin ilk şerlər toplusudur. Kitabda əsrarəngiz ana təbiətin gözəllikləri, dostluq, məhəbbət duyğuları səmimi və poetik dillə öz bədii əksini tapmışdır.
Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması

Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması

Bakı-1961, Təkrar nəşr-2003. Səh.66

Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı
Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri

Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri

Bakı-1968. Təkrar nəşr- 2003. Səh.269
(Rus dilində)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı
Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması

Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması

Bakı, 1957. Təkrar nəşr-2003. Səh.54

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Redaksiya-Nəşriyyat Şurasının qərarı ilə çap olunub.
Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri

Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri

Bakı-1957. Təkrar nəşr-2003. Səh.63

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Redaksiya-nəşriyyat şurasının qərarı ilə çap olunub
Kitablar

Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri
Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması
Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası
Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri
Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları
Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması
Dağlarım mənim Dağlarım mənim