Şerləri

BAHAR GƏLƏNDƏ


Könlümün ümidi, eşqi, diləyi,
Bəxtimin ulduzu, ömür bəzəyi,
Hər yeni ilimin qönçə çiçəyi,
Müqəddəs sayılır bahar gələndə.

DAĞ ÇAYI


Mən sənə dünənim, gəncliyim deyim
Daima çağlayıb coşan, dağ çayı!
Yoxsa ki, bu günüm, səhərim deyim
Hərdən-bir dincəlib susan, dağ çayı!

SÖYÜDLƏR


Sular kənarında yollar boyunca,
Sıraya düzülüb salxım söyüdlər.
Sərin kölgənizdə yatıb doyunca
Xəyal aləminə dalım, söyüdlər!

ÇİNAR


Yaşın çox az idi o vaxtlar sənin
Tərifın dillərdə gəzərdi, çinar!
Boyuna «qamətli», hüsnünə «məğrur»
Hər keçən, hər ötən söylərdi, çinar!

PAYIZ


Payızdır, yenə də göyün üzünü
Bozarıb qaralmış bulud alıbdır.
Ağsaçlı dağlara, günəşli düzə
Kədərli yorğanın duman salıbdır.

MEŞƏLƏR


Arabir ürəyim qəmlənən zaman
Mənim köməyimə çatır meşələr.
Quşlar sinəsində cəmlənən zaman
Məni öz yanına dartır meşələr...

DURCA YAYLAGI


Quşqonmaz dağların düzən yeridir,
Qartalın dincəlib süzən yeridir,
Maralın, cüyürün gəzən yeridir,
Möhtəşəm qamətli Durca yaylağı.

DAĞLARIM MƏNİM


Geniş düzlərimə bəzəksiniz siz,
Adı əzəmətli dağlarnn mənim!
Ana torpağıma gərəksiniz siz,
Əzəldən qüdrətli dağlarım mənim!

Kitablar

Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri
Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması
Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası
Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri
Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları
Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması
Dağlarım mənim Dağlarım mənim