Mətbuatda

Ekoloji fəaliyyətlə məşğul olan alim


Son dövrlər təbiət elmlərinə olan maraq artmışdır, lakin bu o demək deyildir ki, bununla bağlı yeni bir inkişaf vardır və ya bu məsələ Qərbin xüsusi diqqətindədir.

Fədakar torpaqşünas alim, qayğikeş insan –Muxtar müəllim


Bəşəriyyət yarandığı gündən elm olmuş, o müxtəlif mərhələlər keçərək müasir dövrə gəlib çatmışdır. Tarix boyu alimlər çalışmış, axtarışlar aparmış, öz fikirlərini deyərkən bəzən ölümə də məhkum olsalarda sözlərindən dönməmişlər. Təsadüfi deyilki, qurani-kərimdə deyilir: “alimin qələminin mürəkkəbi şəhidin qanından qiymətlidir”. Budur islamda elmə qiymət.

Zerkalo, 07.04.2012
Elmə həsr edilmiş ömür.


Əslən Qəbələnin Bum kəndindən olan nəslin nümayəndəsi Muxtar Razqulu oğlu Abduyev 1926-cı ildə Ağdaş rayonunun Üçqovaq kəndində bağban Rzaqulubəy Abdubəyin ailəsində anadan olmuşdur.

"Ayna" 07 aprel 2012
Xəstələnmiş torpaqlara düzgün diaqnoz qoyurdu


Torpaq da insan kimidir. Onun da sağlamı və xəstəsi olur. Sağlam torpaqlar bəzən "xəstələnir". Torpağın da həkimi olur, ona diaqnoz qoyur və müalicə yolunu göstərir.

“Respublika” qəzeti, N:021(4361) 05 aprel 2012
Elmin zirvəsinə yeni cığırla yüksələn vətəndaş-alim


Muxtar Abduyev işlədiyi Moskva şəhərində həm də dünya torpaqşünaslarının arid regionlarında işlər aparılmasını gözləyirdi. Şoran torpaqlarının şirinləşdiyi mövzuda alimlər çox düşünürdülər.

Respublika qəzeti, N:021(4310) 28 yanvar, 2012
Görkəmli torpaqşünas alim və şair


Muxtar Rzaqulu oğlu Abduyev 1926-cı ildə Ağdaş rayonunun Üçqovaq kəndində bağban ailəsində anadan olmuşdur. O valideynlərini gənc yaşlarından itirmişdir. Anası 1940-cı ildə, atası isə 1942-ci ildə vəfat etmişdir.

525-ci qəzeti, N:025(3581) 14 Fevral, 2012
Torpağa həsr olunan və torpaq qədər əbədi ömür


Hər bir insanın həyatında onun gələcək taleyinə təsir edəcək əhəmiyyətli məqamlar, dönüş nöqtələri olur. Mən də... həkim olmaq istəyirdim. Ali məktəblərə test imtahanlarında topladığım bal Tibb Universitetinə “yetmədi”. Qismət məni BDU-ya gətirdi: biologiya fakültəsinin torpaqşünaslıq ixtisasına.

Kaspi qəzeti, N:242(2652) 7 Fevral, 2012
Dəyərli torpaqşünas alim, gözəl insan haqqında


Cəmisi 53 il ömür sürdü, amma yaşadığı dövr ərzində yazdığı əsərlər onu qısa bir müddətdə dünyada tanıtdı
Bəşəriyyət yarandığı gündən elm olmuş, o müxtəlif mərhələlər keçərək müasir dövrə gəlib çatmışdır.

Yeni Azərbaycan qəzeti, N:013(3680) 25 Yanvar, 2012
Görkəmli torpaqşünas alim - Muxtar Abduyev


Azərbaycan torpaqşünaslıq elminin görkəmli nümayəndələrindən biri olan Muxtar Abduyevin əsas elmi araşdırmaları əsasən ölkəmizdə yayılmış şoran və şorakət torpaqların tədqiq edilməsinə həsr olunmuşdur.

Azərbaycan qəzeti. №16(5997), Bazar, 22 yanvar 2012
Görkəmli torpaqşünas alim


Azərbaycan torpaqşünaslıq elminin görkəmli nümayəndələrindən biri böyük elmi potensiala və nadir təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik olan tədqiqatçı alim, kənd təsərrüfatı elmləri doktoru, professor Muxtar Rzaqulu oğlu Abduyev idi. M.Abduyev akademiklər
[1] [2]

Kitablar

Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri
Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması
Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası
Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri
Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları
Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması
Dağlarım mənim Dağlarım mənim