Kütüphane

Azerbaycan ovalığ kısmının delüvial çorak toprakları

Azerbaycan ovalığ kısmının delüvial çorak toprakları

Bakü-1960. Tekrar basın-2003. sah. 99.
(Azerbaycanca)

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Basın Evi.
Azerbaycanın killi çoraklıklarının hizlı islahı

Azerbaycanın killi çoraklıklarının hizlı islahı

Bakü-1977, Tekrar basın-2003. sah.250.
(Rusça)

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Basını.
Dağlarım benim

Dağlarım benim

Bakü-2003. sah. 79.
(Azerbaycanca)

«Dağlarım benim» ünlü bilgin, zirai ilmler doktoru Muhtar Abduyevin ilk şirler toplusu. Kitapta doğanın güzellikleri, dostluk, sevgi duyğuları samimi sir gibi görülmektetir.
Azerbaycanda çorak topraklar ve onların iyileştirilmesi

Azerbaycanda çorak topraklar ve onların iyileştirilmesi

Bakü-1961. Tekrar basın-2003. sah.66.
(Azerbaycanca)

Azerbaycan Devlet Basını.
Dellüvial çorak topraklar ve şunların islah soruları

Dellüvial çorak topraklar ve şunların islah soruları

Bakü-1968. Tekrar basın-2003. sah. 269. (Rusça)

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Basını.
Mil ovalığı topraklarının islahı

Mil ovalığı topraklarının islahı

Bakü, 1957. Tekrar basın-2003. sah.54
(Azerbaycanca)

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisinin Yazı-Basın İşleri müdürlüğünün kararıyla basılmış.
Şirvan ovalığı toprakların çoraklaşması ve onunla mucadele araştırmaları

Şirvan ovalığı toprakların çoraklaşması ve onunla mucadele araştırmaları

Bakü-1957. Tekrar basın-2003. sah. 63.

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Basını. Yazı İşleri müdürlüğünün kararıyla basılıp.
Kitapları

Şirvan ovalığı toprakların çoraklaşması ve onunla mucadele araştırmaları Şirvan ovalığı toprakların çoraklaşması ve onunla mucadele araştırmaları
Mil ovalığı topraklarının islahı Mil ovalığı topraklarının islahı
Azerbaycanın killi çoraklıklarının hizlı islahı Azerbaycanın killi çoraklıklarının hizlı islahı
Dellüvial çorak topraklar ve şunların islah soruları Dellüvial çorak topraklar ve şunların islah soruları
Azerbaycan ovalığ kısmının delüvial çorak toprakları Azerbaycan ovalığ kısmının delüvial çorak toprakları
Azerbaycanda çorak topraklar ve onların iyileştirilmesi Azerbaycanda çorak topraklar ve onların iyileştirilmesi
Dağlarım benim Dağlarım benim