Makaleleri

Azerbaycanın batı sınırlarında Hazar düzenliyi ortamında bitki toplularının verimliliyi


Araştırmalarımız sonucu şunu gayet belirledik ki,ülkenin Hazar sınırı düzenliğinde arazinin yüksekliğinin bitki ve toprak örtüyünün değişmesinin bitki toplamının miktarına büyük etkisi var.

Tuzların göçünde difuziyonun değeri


Topraklarda tuzların difuziyonu nun değişim kanunauyğunluklarının belirlenmesinin nezeri ve gündem tarafından çok mühümdür. Lakin yine de, topraklarda tuzların difuziyon gidişatının öğrenilmesi çok az tetkik edilmiştir.

Siyezen-Sumkayıt bölge ortamında delüvial şekilli çorak toprakların özelikleri hakında bazı bilgiler


Son zamanlar delüvial şekilli çorak toprakların bazı özellikleri aydınlaşmış,şu toprakların genetik ortamı,coğrafi yayımlanması ve islahı belirlenmiş.

Mil düzenliği ortamında çorak toprakların dinamikliği


Mil düzenliğinde islah ve suvarma işleri sürekli yapılır.Ayrıca islah bölgelerinde net değişimler oluşuyor.Şu deyişikleri izlemek için 2 kolhoz sahası araştırma noktası gibi seçildi.Doğa ortamı şu kolhozların tam aynı.

Azerbaycanda delüviyal kökenli çorak topraklar ve onların islah ortamı


Azerbaycanda delüviyal kökenli çorak topraklar, asasen, ülkenin meyilli düzenlik sahasında yayılmıştır. Böyle toprakların fiziki-kimyasal hassaları kötü olduğundan onlar köy tasarrüfatında çok az miktarda kullanılıyor.

Kür-Aras ovalığı ortamında delüviyal şekilli çoraklaşmış toprakların özelikleri hakda


Azerbaycanın büyük hisesinde çoraklaşmış topraklar mevcut ki,bunlarada aslında ülkeninn düzenlik hissesinde yeraltı suların derin katlarda oluşduğu yerlerde delüviyal şekilde çoraklaşan topraklar söylemek mümkün.

Şirvan topraklarının çorak ortamı ve nevleri


Şirvan topraklarının çoğu hissesi (70%) köy tassarufatında kullanılmılyor. Arazi topraklarının kullanılmasına engeli şurada mevcit olan derelerin az olması nedeniyle sulama suyunun yetişmemesi, topraklarda tekrar çoraklığın oluşması yaratıyor.

Doğu Şirvan düzünün jeomorfolojisina dair


Şirvan topraklarının jeormorfolojisine dair ilk şematik bilgi S.İ Tyüremnov, S.A.Zaharov ve V.A.Priklonskinin yazılarında rastlanmışdı. Ayrıca V.R.Volobuyev, L.N.Qorodetski,Y.P.Lebedev, M.D.Qavrilov,A.S.Preobrajenski yazılarinda bu hakda bir kadar bilgi belirtlemişler.

Doğu şirvan topraklarının su rejimi hakta


Mekaleden şu sonuca varırız ki, karakterize edilen 2 SAYLI Şirvan istasyonu toprakları iklimden,yeraltı sularin seviyesinin değişken olmasından , yapma sulamadan, toprağın mekanik tarkibinden ve bitki örtüğünden asılı bir durumda.

Azerbaycanın düzenlik ortamında ayvadana bitkisinin kök sisteması hakda


Ayvadana bitkilerinin kök sisteması az araştırılmış konulardan.Şu bitkilerin kök sistemasının gelişme kanunları ve şunların formaları hakda edebiyatta birim fikir yok net olarak.Bu konuda alimler çeşitli fikirler söylemişler.
   [1] [2]

Kitapları

Şirvan ovalığı toprakların çoraklaşması ve onunla mucadele araştırmaları Şirvan ovalığı toprakların çoraklaşması ve onunla mucadele araştırmaları
Mil ovalığı topraklarının islahı Mil ovalığı topraklarının islahı
Azerbaycanın killi çoraklıklarının hizlı islahı Azerbaycanın killi çoraklıklarının hizlı islahı
Dellüvial çorak topraklar ve şunların islah soruları Dellüvial çorak topraklar ve şunların islah soruları
Azerbaycan ovalığ kısmının delüvial çorak toprakları Azerbaycan ovalığ kısmının delüvial çorak toprakları
Azerbaycanda çorak topraklar ve onların iyileştirilmesi Azerbaycanda çorak topraklar ve onların iyileştirilmesi
Dağlarım benim Dağlarım benim