Elyazmaları

Podzol topraklarının morfolojisi


Podzol bölgesı çok nemişli olduğuna göre şurada yağmur solucanı, köstebek ve çöl sıçanları daha çok yailmışdır.
Bölgenın rölyefi çok mürekkebdir. Şuranın sethi çok alçak ve yüceliklerden ibarettir. Rölyefin böyle değişiken olması toprağın yüzerine düşen nemliyin çeşitli şekilde yayılması için uyğun ortam yaratıyor.

Torpağın kuruluşu


Toprak kütlesi her bir doğal cisim gibi dış görünüşe malikdir. Torpağın ümumi görünüşü rengden, srtukturdan, kiplikden ve yeni töremelerden asılı olarak ayrı-ayrı genetik katlara ayrılıyor. Tam kalkınma etmiş toprakda şu gibi genetik katlar 4 cür olur. Torpağın en üst katı büyük (“A”) harfı ile işare olunuyor.

Fiziksel – kimyasal yutma kabiliyeti


Ortama bağlı olarak, çözeltinin içinde bulunan birleşmeler ayrışmaya tabi olursa, bu durumda birbirinden ayrı iyonlar toprak tarafından yutulabilir.

Toprak çözeltilerinin içeriği ve özellikleri


Profesör İşeryakov toprak çözeltilerini elde etmek için “ispirto” yöntemini önerdi. O’nun görüşüne göre belirli toprak örneğini ispirtoyla çalkaladıktan sonra, süzgeçten geçirerek toprak çözeltisini elde edebiliriz. Bu yöntemin belirli parçaları olduğu için, fazla uygulama alanı bulamadı.

Bitkisel kalıntıların içeriği


Bozkır bitkilerine (ot bitkilerine) gelince, bunlarda bitkisel kalıntılar orman bitkilerine kıyasla daha az olur. Buna rağmen, bozkır bitkileri, orman bitkilerine oranla daha fazla humus oluştururlar. Bu bir taraftan bozkır bitki köklerinin zayıf ve geniş alana yayılmış olmasına, diğer taraftan da bitkilerin tamamen çürüyüp toprak tarafından benimseniyor olmasına bağlıdır.

Biyolojik aşınma


Çünkü bunlar suda olduk zayıf çözülen maddelerden oluşur. Üçüncü gruba dahil olan aşınma ürünleri gelecekte toprağın türevinde temel mineral birleşmeleri oluştururlar.

Toprağın mineral kısmı


Mineral kısım toprak katmanlarının aşınması, parçalanması ve bazen de organik kısmın tamamen yanması sonucu oluşabilir. Organik kısmı ise çoğu durumda bitki ve organik atıkların çürümesi sonucunda oluşur.

Elyazma-8


Tuzlu toprakların oluşmasını yeraltı sular,iklim, torpağın mekaniki terkibi direkt etkiliyor. Daha doğrusu, iklim ne kadar kuraklık olursa, torpağın mekaniki terkibinde ağır kil ne kadar çok olursa toprakların tuzlaşması bir o kadar hızla geçiyor. Aparılan tedkikatlar sonucu aydın olmuş ki, yeraltı sularının seviyyesi 1,5-3 metr olursa, şu halda çorak toprakların töremesi şartdır.

Elyazma-9


Orta Asiyanın arazisinde çeşitli dağ silsileleri yerleşmişdir. Orta Asiya dağlarının asas hüsusiyyetlerinden biri orman bölgesının çok zayıf ifade olunmasıdır. Hetta bir çoğu yerlerde orman bölgesı tamamile kalkınma etmemişdir. Orta Asiya dağlarının çoğu hissesi düzenlik ve çimen bitkileri ile örtülmüşdür.

Kitapları

Şirvan ovalığı toprakların çoraklaşması ve onunla mucadele araştırmaları Şirvan ovalığı toprakların çoraklaşması ve onunla mucadele araştırmaları
Mil ovalığı topraklarının islahı Mil ovalığı topraklarının islahı
Azerbaycanın killi çoraklıklarının hizlı islahı Azerbaycanın killi çoraklıklarının hizlı islahı
Dellüvial çorak topraklar ve şunların islah soruları Dellüvial çorak topraklar ve şunların islah soruları
Azerbaycan ovalığ kısmının delüvial çorak toprakları Azerbaycan ovalığ kısmının delüvial çorak toprakları
Azerbaycanda çorak topraklar ve onların iyileştirilmesi Azerbaycanda çorak topraklar ve onların iyileştirilmesi
Dağlarım benim Dağlarım benim