Biyografi

Abduyev Muhtar Rzakulu oğlu.

Abduyev Muhtar Rzakulu oğlu (14.02.1926; 16.07.1979) toprakçı, ziraiilmler doktoru (1966) profesör (1971). Abduyev M.R. 1968-1979-cı yıllarda Azerbaycan SSR BA-nın Toprak ve Ağrokimiya Ensitütenin bilim işleri müdürünün yardımcısı, şu Ensitütenin rekultivasyon laboratoriasinin müdürü görevinde çalışmıştır.
Muhtar Rzakulu oğlu Abduyev 1926-ci yılında Ağdaş şehirinin Üçkavak köyünde doğulmuştur. 1941-ci yılda Ağdaş şihir 3 saylı ilk öğretim okulunu, 1944-cü yıldaysa Ağdaş Öyretmen Okulunu bitirmiş. M. Abduyev 1951-ci yılda Universitenin jeolojik-coğrafiya fakültesini bitirdikden sonra toprakçı gibi Azerbaycan SSR BA-nın asistant yetiştirme bölümünde okumaya başlamış ve 1956-cı yılda «Şirvan dikinin doğu kısmının topraklarında çoraklığın dinamikliği» mevzusunda tezi savunarak Zirai İlmler Doktoru adayı adını kazanmıştır.
1955-65-cı yıllarda aparmış olduğu yoğun bilimsel araştırmalar sonucunda Abduyev ilk dafa «Delüvial çorak topraklar ve onların islah sorunları» mevzusunda doktorluk tezi savınmıştır (1966). 1971-ci yılda profesör adını kazanmış. M.R.Abduyev 1954-1956-cı yıllarda küçük bilim işçisi, 1956-1968-cı yıllarda baş bilim işçisi görevinde, 1968-1979 yıllarda Toprakçı ve Ağrorokimiya Ensitütenin bilim işleri üzre müdür yardımcısı görevinde çalışmıştır. M.R.Abduyev ayrıca Azerbaycan SSR BA Genel Heyetin Toprak ve İslah Sorunlarının Koordinasyon Konseyinin üyesi gibi Cumhuriyyette bilim araştırma orqanizasyonunda ve kalkınmasında aktiv katılmıştır.. Onun asas araştırmaları toprakların çoraklaşmasının islahına ittihaf idilmiştir.
Muhtar Abduyev toprak islahının sahasında ilk azeri bilimler doktorudur. İlk dafa küresel bakımdan toprakların çoraklaşmasının delüvial şekilinin yaranması, tanısını, sorumlarını araştırmış ve onların islah yollarını aramıştır. Bilginin şu asarı Azerbaycan SSR BA Bazısında basılmış (1968) ve dünyada büyük ilgiye neden olmuştur. Ünlü profesör S.V.Oprya ve prof. Q.Şander eski SSR BA-nın «Toprakçı» ve Azerbaycan SSR BA-nın bioloji bilimlerin «Haberler» dergisinde bu asarın ilmi taraflarını tartışmışlar.
M.Abduyev tarafından ilk dafa Cümhuriyyetin ağır killi toprakların kimyasal islahı (petrol ve petrol-kimiya senayesinin atıklarıyla yıkanması) sonucunda toprakların iyileşmesinin effektini göstermiş ve şu mevzuda «Ускоренная мелиорация глинистых солончаков Азербайджана» adlı yazı basında basılmıştır.
Abduyevin genc bilginlerin hazırlanmasına büyük emek vermiş insandır. Kendisi 1952-cı yıladek Azerbaycan Öyretmen Ensitütende, 1959-1966-ci yıllarda Devlet Universitesinde, 1966-1968 yıllardaysa Azerbaycan Siyasi Tehnoloji Ensitütesinde toprakçı ve toprak islahına ittihaf idilmiş leksiler okumuştur. Proffesör Muhtar Abduyev 1974-cı yılında Moskovada oluşmuş «X Uluslararası Toprakçı Kongresin» üyesi ve raportösü olmuştur.
Profesör Abduyev 150 ilmi asarın müellifidir.Okunub: 3808

Kitapları

Şirvan ovalığı toprakların çoraklaşması ve onunla mucadele araştırmaları Şirvan ovalığı toprakların çoraklaşması ve onunla mucadele araştırmaları
Mil ovalığı topraklarının islahı Mil ovalığı topraklarının islahı
Azerbaycanın killi çoraklıklarının hizlı islahı Azerbaycanın killi çoraklıklarının hizlı islahı
Dellüvial çorak topraklar ve şunların islah soruları Dellüvial çorak topraklar ve şunların islah soruları
Azerbaycan ovalığ kısmının delüvial çorak toprakları Azerbaycan ovalığ kısmının delüvial çorak toprakları
Azerbaycanda çorak topraklar ve onların iyileştirilmesi Azerbaycanda çorak topraklar ve onların iyileştirilmesi
Dağlarım benim Dağlarım benim