Mətbuatda

Akademik Budaq Budaqov
ŞORAN TORPAQLARININ UNUDULMAZ TƏDQİQATÇISI


Muxtar Rzaqulu oğlu Abduyev 1926-ci ildə Ağdaş rayonunun Üçqovaq kəndində anadan olmuşdur. Muxtarın bağçılıqla məşğul olan atası Rzaqulu kişi 1942-ci, anası isə 1940-cı ildə vəfat etmişdir. 1941-ci ildə Ağdaşda 3 saylı orta məktəbi, 1944-cü ildə işə Ağdaş Pedaqoji Məktəbini bitirmiş, «Qaradağneft»də iki il fəhlə işləmişdir.

30 may 2003-cü il "RESPUBLİKA"
GÖRKƏMLİ ALİMİN XATİRƏ GECƏSİ


Kənd təsərrüfatı elmləri doktoru, professor Muxtar Rzaqu-lu oğlu Abduyev cəmi 53 il ömür sürmüşdür. Dünya şöhrətli alim kimi tanınmış bu insan 1955-1965-ci illərdə gərgin elmi tədqiqat nəticəsində ilk dəfə olaraq "Deluvial formalı şorlaş-mış torpaqlar və onların meliorasiyası məsələləri" mövzusun-da doktorluq dissertasiyası (1966) müdafıə etmişdir

1 fevral 1953cü il "Azərbaycan gəncləri"
GƏLƏCƏK ALİMLƏR


İş günü qurtarmışdı. Bayaqdan bəri elmi işçilər və aspirantlarla dolu olan laboratoriya və kabinələrdə heç kəs qalmamışdı. Təkcə dəhlizin sağ cinahındakı meliorasiya laboratoriyasından işıq gəlirdi. Burada əynində ağ xalat olan orta boylu, qarabəniz bir oğlan üzərində müxtəlif kimya cihazları olan stolun arxasında təcrübə aparırdı.

12 Yanvar 1998-ci il "AZƏRBAYCAN"
O, VÜQARLI BİR ÖMÜR YAŞADI


Azərbaycan meliorativ torpaqşünaslıq və torpaqların melio-rasiyası elmlərinin əsasını qoyan görkəmli alim, Torpaqşünas-lıq və Aqrokimya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavi-ni, torpaqların rekultivasiyası laboratoriyasının yaradıcısı, kənd təsərrüfatı elmləri doktoru, professor Muxtar Rzaqulu oğlu Abduyevə tale imkan versəydi, bu il onun 70 yaşı tamam olacaqdı.
[1] [2]

Kitablar

Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri
Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması
Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası
Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri
Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları
Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması
Dağlarım mənim Dağlarım mənim