DAĞLARIM MƏNİM

Font:      

Geniş düzlərimə bəzəksiniz siz,
Adı əzəmətli dağlarnn mənim!
Ana torpağıma gərəksiniz siz,
Əzəldən qüdrətli dağlarım mənim!

Sıldırım qayanda təkələr gəzər,
Başının üstündə qartallar süzər...
Yaşıl ətəyini çiçəklər bəzər,
Qucağı nemətli dağlarım mənim!

Məxmər çəmənlərdən önlüyün vardır,
Sırsıra buzlardan günlüyün vardır,
Min sözlü-söhbətli şənliyin vardır –
Möhtəşəm, qamətli dağlarım mənim!

Siz keşik çəkdiniz doğma vətənə,
Mərd sinə gərdiniz qanlı düşmənə...
Yenə də qoynunuz döndü gülşənə,
Qəhrəman, sərvətli dağlarım mənim!

6. VII. 1968Oxunub: 1412

Şərhlər: 1
Bu məqaləyə fikir bildir və ya şərhlərə bax

Kitablar

Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri
Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması
Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası
Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri
Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları
Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması
Dağlarım mənim Dağlarım mənim